Акционерлер
үшін ақпарат

Акционерлер үшін ақпарат

Акционерлердің жылдық
жалпы жиналысы

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2018 жылғы 22 мамырда 10 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, акт залы, 3-ші қабат мекенжайы бойынша (Компанияның атқару органы орнасқан жері) өтті.


Веб-сайт

Компания туралы ақпарат, соның ішінде қызметінің сипаттамасы, баспасөз хабарламалары, жылдық және аралық есептері www.kmgep.kz корпоративтік сайтында орналасқан.

Акционерлердің сауалдары

Компанияның акционерлері сырттай дауыс беру, дивидендтер бойынша, жеке деректеріндегі өзгерістер туралы хабарламалар және басқа да осы сияқты мәселелер бойынша Компанияның тіркеушісі/депозитарийіне жүгіне алады:

  • Жай және артықшылықты акциялардың ұстаушылары:
    «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, 30А/3, Сәтпаев көшесі,
    Алматы, 050040, Қазақстан Республикасы, Тел.: +7 (727) 272 47 60
  • Жаһандық депозитарлық қолхаттардың (ЖДҚ) ұстаушылары:
    Deutsche Bank Trust Company Americas, Depositary Receipts Group, 60 Wall Street,
    New York, NY 10005, U.S.A. Телефоны: +1 (121) 250 9100, Факс: +1 (732) 544 6346, Email: adr@db.com

Шығарылған акциялар саны:

Жай Акциялар Артықшылықты Акциялар Барлығы Жарғылық Капитал (2)
Шығарылған
акциялар саны (1)
70 220 935 4 136 107 74 357 042
(1) Сенімгерлік басқаруда сақталатын Компанияның опциондық бағдарламасын іске асыру үшін сатып алынған ЖДҚ-ны (2017 жылғы 31 желтоқсанда — 8 268 058 дана ЖДҚ), сондай-ақ меншікті акцияларды сатып алу бағдарламасына сәйкес сатып алынған акцияларды (2017 жылғы 31 желтоқсанда — 2 527 860 жай акциялар және 2 073 147 артықшылықты акциялар) қамтиды
(2) Компанияның акциялары Қазақстан қор биржасында, ал жаһандық депозитарлық қолхаттары — Лондон қор биржасында айналымға түседі. Бір ҒДҚ жай акцияның 1/6 сәйкес келеді.